TESTLAR

Umumta’lim maktablari uchun

7-sinf. Testlar.

I variant.

1.Sonli ifodaning qiymatini toping:31332-17:13-0,07 .

A)0,97;    B)0,93;   C)9,7;    D)1,07.

2.Agarx+y=3,   z=-3  bo’lsa, zx+y+z   ni toping.

A)–0,5;   B)-1;  c)ma’noga ega emas;  D)1.

3.Ifodani  soddalashtiring: 4y3y2yy+1 .

а)2y-1;    b)-1;    c)y-1;     d)y+1.

 1. Algebraik ifodaning son qiymatini toping: 2abb+cbc ,  bunda

a=c=13;  b=12  .

A)113;    B)123;    C)115;    D)213.

5.Tenglamani yeching:10x-3+12x-4=7-15-22x

A)0;   B)ildizi yo’q;    C)144 ;   D)44.

6.Uchta qutida 160 ta qalam bor edi . Ikkinchi qutida birinchidagidan 3 marta ko`p,  uchinchisida esa ikkinchisidan 4 marta ko`p qalam borligi ma’lum. Ikkinchi qutida nechta qalam bo`lgan?

A)60   B)10   C)30   D)90

 1. Ifodani soddalashtiring: QUOTE
 2. A) QUOTE B) QUOTE      C) QUOTE      D) QUOTE
 3. Ko`phadni ko`paytuvchilarga ajrating: QUOTE
 4. A) QUOTE B) QUOTE      C) QUOTE      D) QUOTE
 5. Ifodaning qiymatini toping: QUOTE

A)1   B)-1   C) QUOTE      D)-2

 1. QUOTE  bo`lsa, ifodaning qiymatini toping:  QUOTE

A)30   B)36   C)37   D)35

 1. Ifodaning qiymatini toping: 726484163368

A)64     B)32     C)16     D)128

 1. Ifodani soddalashtiring: 34ax6+56ax4910a3x5:35ax3

A)114x3+1718x-1,5a2x2              B)114x3-1,5a2x2

C)114x2+1718x+1,5                      D)1,5a2x2

 1. Tenglamani yeching: 2x+123+4x9+0,5=x

A)0,5     B) 1,5     C)1,5     D)2,5

 1. Kopaytuvchilarga ajrating: 3x-4y2x-5y-3y4y-3x

A)23x-4y                          B)23x-4yyx

C)3x-4yx-y               D)23x-4yx-y

 1. Uchburchak burchaklari 1:2:3 kabi nisbatda bo`lib , uning kichik tomoni 36 ga teng. Uchburchakning katta tomonini toping.

A)72     B)36     C)144     D)18

16.Ifodaning qiymatini toping:76,42+13,62+2∙76,4∙13,6  .

A)8100;      B)9 000;     C)800;     D)1000.

17.Ifodani soddalashtirib, o’zgaruvchining ko’rsatilgan qiymatida uning qiymatini toping:x+1x-2+x+2510xx2-4  ,bunda x=4,5 .

A)5,7;   B)6,8;    C)5,8  D)6,7.

 1. Tenglamani yeching:5a62a+12=0

A)2;   b)-2 ;    C)3;  d)-3.

19.Aylanaikkinuqtabilan  2 : 3nisbatdayoylargabo’lingan.  Bu yoylarbilano’lchanadiganmarkaziyburchaklarkattaligini toping.

 

20.АОВvaВОС qo’shni burchaklar.ВОС burchakАОВ burchakdan 1,5 marta kichikbo’lsa, АОВ burchakni toping.

 1. Ko`paytuvchilarga ajrating: QUOTE
 2. QUOTE  ifodani standart ko`rinishdagi ko`phad ko`rinishiga keltiring.
 3. ABC va MKP uchburchaklar teng. AC=PK=10 sm , MK=5sm, AB=9sm.

BC va MP ni toping, uchburchaklarning teng burchaklarini aniqlang.

 1. ABC uchburchakning BH balandligi uning medianasi ham bo`lib, uning uzunligi 2sm ga teng. Agar ABH uchburchakning perimetri 10 sm bo`lsa, ABC uchburchakning perimetrini toping.
 2. Uchburchakning ikkita tashqi burchaklarining yig`indisi 2400 ga teng. Bu tashqi burchaklarga qo`shni bo`lmagan burchakni toping.

 

 

 

 

 

8-sinf Informatika
1. Hisoblash texnikasi tarixi nechta davrni o`z
ichiga oladi?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
2. U sekundiga 300 ta ko`paytirish va 5000 ta
qo`shish amalini bajara oladi. Uning tezligi
elektromexanik rele mashinalarga nisbatan 1000
marta katta edi. Qaysi hisoblash mashinasi haqida
gap ketyapti?
A) Mark-1 B) ENIAC
C) Paskal g`ildiragi D) Ayirmali mashina.
3.EHM nechta avlodni o`z ichiga oladi?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
4.Uchinchi avlod EHMining asosiy elementi
qaysi javobda to`g`ri berilgan?
A) Integral sxema B) Tranzistor
C) Elektron lampa D) Katta integral sxema
5.Har qanday kompyuterning apparatli ta`minoti
…. qurilmalardan tashkil topgan?
A) Asosiy qurilma B) Qo`shimcha qurilma
C) Boshqarish qurilma D) A va B
6. Kompyuterning asosiy qurilmalari to`g`ri
keltirilgan qatorni toping?
A) Sistema bloki B) Monitor
C) Klaviatura D) Barcha javoblar to`g`ri.
7.Registorlar, ma’lumotlar va adreslar shinasi,
arifmetik-mantiqiy qurilma, buyruq jamlagichi
qismlari tashkil topgan kompyuter qurilmasi
to`g`ri berilgan qatorni toping.
A) Skaner B) Protsessor
C) Modem D) Printer.
8. Ma’lumotlarni ikkilik shaklida vaqtinchalik saqlab turish uchun mo’ljallangan qurilma to’g’ri berilgan qatorni toping.
A) Registr
B) Video
C) Protsessor
D) tovush platasi
9. Monitor qanday holatda ishlaydi?
A) Matn holatida
B) Grafik holatida
C) Shifrlovchi holatida
D) Matn va grafik holatida
10. Matritsa o’yma qolipli, purkovchi, lazerli. Bu qaysi qurilmaning turlari?
A) Trekbol
B) Joystik
C) Printer
D) Skaner
11. Mantiqiy ko’paytirish amalining ikkinchi nomi to’g’ri berilgan qatorni toping?
A) konyuksiya
B) dizyungsiya
C) inversiya
D) mantiqiy inkor
12. Inversiya so’zining ma’nosi nima?
A) lot. Ajrataman
B) lot. bog’layman
C) lot. to’ntaraman
D) ing. To’ntaraman
13.Quyidagilardan qaysi biri mulohaza?
A)O`zbekiston – Mustaqil Respublika
B)Yoshingiz nechada
C)A va B
D)Assalom Navro`z
14.Dasturiy ta`minot nechta turga bo`linadi?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
15.Interfeys ta`rifi to`g`ri berilgan qatorni toping?
A)Foydalanuvchi va kompyuter orasidagi interfeys
B)Shaxsiy kompyuterning operatsion sistemalari
C)Bu o`zaro ta`sir, aloqa, birlashtirish, muvofiqlashtirish vositasidir
D)Ma`lumotlarni qog`ozga chiqarish qurilmasi
16.Operatsion sistema sifatlari to`g`ri berilgan qatorni toping?
A)Ishonchlilik, samaradorlik B)Himoyalash
C)Qulaylik D)Barcha javoblar to`g`ri
17.Qobiq-dastur berilgan qatorni toping?
A)MS Word B)Norton Commander
C)MS Excel D)To`g`ri javob yo`q
18.Fayl so`zining ma`nosi nima?
A)Katalog B)Ma`lumot
C)Papka D)Hujjat
19.Tashqi xotira turlari to’g’ri berilgan qatorni toping?
A) Egiluvchan magnit disk B) qattiq disk C) Optik disk D) Barcha javoblar to’g’ri
20.Bir marta yozish mumkin bo`lgan tashqi xotira turi to’g’ri berilgan qatorni toping.
A) CD-RW B) CD-R C) DVD-R D) B va C javoblar to’g’ri

S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
j D B C A D D C A D C A C C B C D B B D A

Оставить комментарий