O’QITUVCHILARGA

O’z-o’zini hamda hamkasbini baholash

O’qituvchining ismi-sharifi_________________________________________________________
Mutxassisligi (diplom bo’yicha)____________________________________________________
Hozirgi kunda qaysi fandan dars bermoqda____________________________________________
Malaka toifasi___________________________________________________________________
Malaka oshirishdan yoki qayta tayyorlovdan o’tgan yili___________________________________

T/r

Ko’rsatkichlar O’z-o’zini baholash Hamkasbi yoki ta’lim muassasasi rahbariyatining bahosi
O’rtacha(3ball) Yaxshi (4 ball) Juda yaxshi(5 ball) Javob berishga qiynalaman(+) O’rtacha(3ball) Yaxshi (4 ball) Juda yaxshi(5 ball) Javob berishga qiynalaman(+)
1. O’z mutaxassisligi bo’lgan fan nazariyasini bilishi (kasbiy mahorati)
2. O’z fani bo’yicha Davlat ta’lim standartlari va o’quv dasturlarining takomillashtirishga oid yangiliklardan xabardorligi
3 Darsga tayyorgarlik ko’rish darajasi
4 Hududdagi axborot-resurs markazidan foydalanishi
5 Maktabdagi kutubxonadan foydalanishi
6 O’z faniga oid elektron darslik va o’quv filmlaridan foydalanishi
7 Kasbiy mahoratini oshirish maqsadida o’z ustida mustaqil ishlashi
8 Hamkasblarining darslarini tahlil qilishi
9 O’z faniga oid ilg’or ish tajribalarni o’z faoliyatida qo’llashi
10 Fan metod birlashmada yangiliklarni muhokama qilishga tayyorlaganligi
11 Maktabidagi sherigi, hamkasbi bilan tajriba almashishni yo’lga qo’yganligi
12 Qo’shni maktab, tuman va viloyatlardagi hamkasbi bilan tajriba almashishni yo’lga qo’yganligi
13 “Mahorat maktabi” dagi faoliyati
14 Darslarida interfaol metodlarni samarali qo’llay olishi
15 Darslarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo’llay olishi
16 Dars jarayonida qo’yilgan maqsadga erishish darajasi
17 O’quvchilarning ichki va tashqi monitoringdagi o’zlashtirish darajasi
18 O’quvchilarning tarbiyalanganlik darajasi
19 O’quvchilarning tuman miqyosidagi ko’rik-tanlovlar, bellashuv va fan olimpiadalaridagi natijalari
20 O’quvchilarning viloyat miqyosidagi ko’rik-tanlovlar, bellashuv va fan olimpiadalaridagi natijalari
21 O’quvchilarning respublika miqyosidagi ko’rik-tanlovlar, bellashuv va fan olimpiadalaridagi natijalari
22 O’zining ish tajribasi targ’ib etish maqsadida o’quv-seminarlarni tashkil etishi
23 Boshqa o’qituvchilar va metodistlar tomonidan tashkil etilgan o’quv-seminarlarda ishtiroki
24 Mahalliy ommaviy axborot vositalarida chiqishlari
25 Respublika ommaviy axborot vositalarida chiqishlari
26 Konferensiyalarda ma’ruza va tezislar bilan ishtiroki

27 Dars jarayonida o’quvchilarga qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda (diferensial)yondashuvi
28 Bo’sh o’zlashtiruvchi va qobiliyatli o’quvchilarga alohida-alohida to’garak mashg’ulotlarini tashkil etishi va uning samaradorligi
29 O’quvchilarning mustaqil ijodiy fikrlash qobiliyatini o’stirishni tashkil eta bilishi
30 Kasbiy mahorat jihatidan jamoada obro’-e’tiborga egaligi
31 Inson va yaxshi muallim sifatida o’z o’quvchilari va hamkasblarigashaxsiy namunaligi
32 Ota-onalar bilan ishlashi va uning natijadorligi
33 Jamoa o’rtasidagi obro’-e’tibori
34 Ota-onalar o’rtasidagi obro’-e’tibori
35 O’quvchilar o’rtasidagi obro’-e’tibori

Izoh: Baholash varaqasini to’ldirishda katakchalarga tegishligi bo’yicha “3,4,5” ballaridan birini yoki”javob berishga qiynalaman degan javob o’rniga” “+” belgisi qo’ying.

Оставить комментарий